Polityka prywatności platformy www.hurt.sklepintenso.pl

1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez platformę hurtową www.hurt.sklepintenso.pl. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w platformie jest:
INTENSO Michał Kroc z siedzibą: 99-400 Łowicz, Parkowa 12, woj. łódzkie, NIP: 8341765481 , REGON: 101304288

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Platforma INTENSOHURT realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników platformy w formularzach informacje tj. Rejestracja, Dokonywanie zakupów, Formularz kontaktowy.
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”. Akceptacja plików cookies, która pozwala na swobodniejsze poruszanie się po platformie.

6. Platforma zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika dla zapewnienia lepszej obsługi.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu dokonania zakupów, w celu utworzenia konta klienta.

8. Dane osobowe pozostawione w platformie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie w panelu klienta "MOJE KONTO".

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetu. Zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej platformy hurtowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej platformy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę www.hurt.sklepintenso.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Dziękujemy za zaufanie,
Zespół INTENSO